Historia reklamy

Polecane: https://wiatykroll.pl/wiaty-smietnikowe/

Historia reklamy jest równie stara jak historia handlu. Oczywiście formy reklamy zależą przede wszystkim od możliwości technicznych, dlatego za pierwotną formę reklamy należy uznać „reklamy foniczne”, czyli po prostu głośne okrzyki kupców reklamujących swój towar czy usługi. Zresztą do dzisiaj spotykamy się jeszcze z tą formą reklamy np. na targowiskach.

Do innych pierwotnych form reklamy można zaliczyć rysunki (bardzo przydatne, bo czytelne dla niepiśmiennych), ryty itp. Swoistą formą przeważnie darmowej reklamy, funkcjonującą z powodzeniem do dnia dzisiejszego była od zarania dziejów plotka, która roznosiła się szybko, nie znając granic i żadnych ograniczeń.

O profesjonalnej reklamie możemy mówić jednak dopiero w połowie XIX wieku. Ogromny rozwój przemysłu zaowocował nadmiarem towarów i usług i coraz większe trudnościami z ich zbytem. Najstarsze znane ogłoszenie świata znajduje się w  British Museum. Jest to  papirus z okresu ok. 3000 lat p.n.e. znalezione w Grecji. Ogłoszenie informuje o nagrodzie za znalezienie zbiegłego niewolnika. Jednak prawdziwy jednak rozkwit reklamy spowodował rozwój telewizji. W latach 50. i 60. w Stanach Zjednoczonych narodziło się pierwsze pokolenie „reklamożerców” – ludzi będących fanatykami reklamy i zasiadających przed odbiornikami telewizyjnymi tylko po to, żeby je oglądać.

Najważniejsze wydarzenia w historii reklamy to:
1704 r. - pierwsza udokumentowana amerykańska reklama prasowa (w Europie reklamy na łamach tygodników obecne były już wcześniej - w XVII wieku)
1843 r. - w Filadelfii została otwarta pierwsza agencja reklamowa
1925 r. - profesor Olgierd Langer jako pierwszy w Polsce rozpoczyna cykl wykładów o reklamie w Wyższej Szkole dla Handlu Zagranicznego we Lwowie

Wraz z reklamą narodziła się era sloganów reklamowych. Najbardziej znanym sloganem z okresu międzywojennego było hasło „Cukier krzepi”, którego autorem był Wańkowicz. Znane McDonaldowe „I’m lovin’ it” to wymysł rapera Push-T. „Just do it” od Nike wymyślił Dan Wieden - założyciel agencji Wieden&Kennedy, „Prawdopodobnie najlepsze piwo na świecie” Carlsberga to wynik pracy agencji Saatchi&Saatchi. Nie można zapomnieć o sloganie "Coca cola to jest to!", który w 1982 roku wymyśliła Agnieszka Osiecka.