Elton Maylo - human relations i badanie ludzkich zachowań

Elton Maylo współtwórca human relations i przełomu w sposobie myślenia o ludzkich zachowaniach. Przeprowadził szereg badań dotyczących ludzkich zachowań i stosunków międzyludzkich.Pod jego kierownictwem, w latach 1924 – 1932 w zakładach w Hawthorne, na przedmieściu Chicago, rozpoczęto badania w momencie, kiedy ki Czytaj więcej...