Jak zaprojektować ogłoszenie reklamowe w prasie?

Ogłoszenie takie składać się powinno z 4 najważniejszych elementów. Są nimi:
1. Ilustracja
2. Nagłówek
3. Treść
4. Slogan

Ad1. Ilustracja powinna pobudzić ciekawość czytającego i skłaniać go do przeczytania całej treści reklamy, dzięki czemu otrzyma odpowiedz na swoje pytania. Ilustracje, fotografie są lepsze od rysunków, bardziej wiarygodne, lepiej zapamiętywane i wywołujące silniejszą reakcję odbiorców. Fotografie powinny być podpisane.

Ad.2. Nagłówek powinien przyciągać uwagę czytelnika, jeśli oferta jest skierowana do określonego segmentu rynku, nagłówek pomaga wyselekcjonować potencjalnych klientów spośród wszystkich czytelników. Nagłówek powinien określać kategorie produktów, której dotyczy reklama, a jeszcze lepiej, gdyby wiązał produkt z reklamowaną marką. Nagłówek powinien również zawierać jednoznaczne przesłanie (obietnice) reklamy.

Ad.3 Treść reklamy - treść przeciętnego ogłoszenia reklamowego w magazynach konsumenckich, jest czytana przez około 5% czytelników, a w magazynach specjalistycznych przez około 10%. Powinna mieć formę krótkich zdań, tworzących zwięzłe paragrafy, najlepiej posługiwać się sformułowaniami potocznymi, unikając terminologii fachowej.

Treść reklamy może przybierać formę:
1. Sprzedawanie produktów wprost czyli wymienianie zalet produktów.
2. Opowiadania, w którym poszczególne zalety produktu, pojawiają się w miarę rozwijania się akcji.
3. Zdjęcie z podpisami, gdy cała treść reklamy jest zawarta w serii podpisów, pod ilustracjami.
4. Dialogu lub monologu w którym inni ludzie sprzedają produkty w imieniu firmy (rekomendacje ze strony znanych osób).

Ad.4. Slogan czyli krótkie sugestywne hasło streszczające obietnice firmy i wykorzystywane przez nią, jako znak identyfikujący daną markę. Dobry slogan powinien być krótki np.
„Wszystkie zalety dużego samochodu Renault Clio, Citroen C3”
„Wiedzieć więcej niż inni” Times
„Podaj to co najlepsze” Jacobs

Układ graficzny ogłoszenia:
1. Im prostszy tym lepszy.
2. Musi posiadać element przyciągający uwagę czytelnika - miejsce od którego należy zacząć ogłoszenie.
3. Ścieżka wzroku czytelnika, z reguły przebiega zgodnie z literą Z lub S.
4. Ogłoszenie musi sprawiać wrażenie całości w której odpowiednio operuje się czcionką i białą plamą (dla nadania niektórym elementów ważności lub oddzielenia ich jeśli do siebie nie pasują).
5. Musi posiadać odpowiedni kontrast- znaczenie różnych elementów ogłoszenia (ogłoszenie bez kontrastów jest nudne).
6. Istotą ogłoszenia jest dobór czcionki - jej krój, wielkość liter wytłuszczenie i kolorystyka.
- duże litery w nagłówku nie wyglądają naturalnie
- biała czcionka na białym tle odstrasza czytelnika
- tekst nałożony na zdjęcie (ilustracje) utrudnia czytanie (niekiedy jest nieczytelne, blade zdjęcia biała czcionka).
7. Jak często reklama powinna być emitowana i jakiej powinna być wielkości:
- duża powierzchnia czy mała
- 1, 2, 3, 4 razy czy częściej wznawiamy emisję reklamy

Z badań wynika że czterokrotne powtórzenie reklamy o powierzchni ¼ strony jest bardziej skuteczne niż 1 cała strona, co oznacza, że korzystniej jest umieszczać ogłoszenia częściej i o mniejszych wymiarach.