Jakie korzyści daje nam bankowość internetowa?

Polecane: https://testujnet.pl/dostawcy/internet_airmax

Nowoczesne produkty bankowe oferowane są w naszym kraju od niedawna. Mimo tego, już teraz możemy doliczyć się kilku krajowych banków internetowych. Ich liczne pojawienie się na rynku nie jest tylko uzależnione od niskich kosztów utrzymania, ale przede wszystkim od rosnącej popularności wśród klientów. Popularność ta spowodowana jest wizją nowych korzyści dla klientów i to nie tylko tych materialnych.

Rozwój bankowości internetowej bezpośrednio wiąże się z oczekiwaniami klientów. Korzyści oczekiwane przez klientów banków są zróżnicowane i mają bezpośredni związek z operacjami charakterystycznymi dla ich aktywności gospodarczej. Jako oczekiwane korzyści wymienia się najczęściej:
• szybszy dostęp do informacji finansowej, co umożliwia lepsze zarządzanie środkami finansowymi
• ograniczenie czasochłonnych, bezpośrednich kontaktów z oddziałem prowadzącym rachunek
• udostępnienie bankowych produktów o nowych cechach - wcześniej nie występujących lub trudnych do zrealizowania
• przyspieszenie transakcji płatniczych i przepływu strumieni pieniężnych
• ściślejszy związek między klientem a dostawcą usług finansowych

Korzyści klienta banku internetowego można zasadniczo podzielić na dwie grupy:
• finansowe
• niefinansowe

Do finansowych zalicza się do nich m.in. niskie prowizje oraz opłaty (lub w ogóle ich brak), wyższe oprocentowanie rachunków oraz lokat, niższe oprocentowanie kredytów itd.
Natomiast korzyści niefinansowe to przede wszystkim wygoda przejawiająca się w dostępie do konta przez cały czas, tzn. 24 godziny na dobę. Oznacza to uniezależnienie klienta od godzin otwarcia oddziału, liczby klientów czekających w nim na obsługę (kolejki), a także od jego lokalizacji (mniej lub bardziej korzystnej dla danego klienta). Jeżeli bank oferuje w ramach bankowości internetowej pełną gamę swoich usług to uniezależnienie to jest całkowite.

Ważną zaletą banku internetowego jest wygoda obsługi rachunków. Do takiej obsługi swojego rachunku wystarczy zwykły komputer typu PC, wyposażony w modem i w nowszą wersję przeglądarki Internet Explorer obsługującą szyfrowanie kluczem 128-bitowym. Zamiast tracić czas na dojazd do banku, stanie w kolejkach, łączymy się z Internetem i np. składamy zlecenie przelewu, zakładamy lokatę terminową czy też sprawdzamy stan konta i ostatnio wykonywane operacje finansowe. Taka forma jest z pewnością szybsza, bardziej praktyczna i ekonomiczna dla samych klientów, gdyż nie muszą oni poświęcać tyle czasu, ile poświęcali w tradycyjnych bankach.

Z powyższych względów bankowość internetowa bywa nazywana bankowością w stylu martini, to znaczy o każdej porze, w każdym miejscu, gdziekolwiek.