Założenia głównych teorii makroekonomicznych

Teoria liberalizmu ekonomicznego:– powstała na początku XIX w.– główni przedstawiciele to: Adam Smith, David Ricanow, John Batista SayGłówne tezy:1. Warunkiem sprawnego funkcjonowania gospodarki powinny być:- Pełna swoboda działania- Prywatna Własność prywatna indywidualna przedsiębiorczość- Niczym nie skrępo Czytaj więcej...

Podstawowe pojęcia ekonomii

Ekonomia jest nauką o wykorzystaniu rzadkich zasobów, wytwarzaniu przy ich pomocy dóbr i usług i podziale tej produkcji. Ekonomię można podzielić na mikroekonomię i makroekonomię, ekonomię pozytywną i normatywną.Mikroekonomia zajmuje się zdarzeniami gospodarczymi dotyczącymi poszczególnych podmiotów gospodarczych Czytaj więcej...