Funkcjonowanie rachunków bankowych

Aby otworzyć rachunek bankowy jednostka gospodarcza składa w oddziale banku wniosek umowy rachunku bankowego, który zazwyczaj sporządzony jest na specjalnym formularzu. Natomiast osoba prawna ma obowiązek przedstawić bankowi udokumentowane podstawy prawne prowadzenia swojej działalności oraz wskazać osoby upoważnione d Czytaj więcej...

Umowa rachunku bankowego

Podstawą prawną dla prowadzenia przez banki rachunków jest art. 49 prawa bankowego, który stanowi, że: 1. Banki prowadzą rachunki bankowe dla osób fizycznych i osób prawnych oraz dla jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, jeśli posiadają zdolność prawną.2. Rachunki są prowadzone w złotych i w Czytaj więcej...