Podstawowe typy ekonomii

Polecane: http://fxsport.pl

Zacznijmy od tych mniej znanych wśród "nieekonomistów":

Ekonomia pozytywna – stanowi system wiedzy obiektywnej o tym jak działa gospodarka. Bada skutki konkretnych wyborów ekonomicznych, bez sądów wartościujących. Określa jak sytuacja wygląda obecnie czyli stwierdza fakty.

Ekonomia normatywna – stanowi system wiedzy oparty na różnych sądach wartościujących dotyczących pożądanego stanu rzeczy. Polega na określeniu jak powinno wyglądać dane zjawisko gospodarcze. Jeśli w zakresie badań istnieje nie tylko opis i wyjaśnianie procesów gospodarczych ale także ich oceny oraz ustalenie stanów pożądanych i warunków koniecznych do ich osiągnięcia mamy do czynienia z ekonomią normatywną.

O tych dwóch podstawowych słyszał raczej niemal każdy:

Mikroekonomia – zajmuje się procesem gospodarowania jednostek – przedsiębiorstw i gospodarstw domowych z ich indywidualnego punktu widzenia oraz bada poszczególne rynki.

Makroekonomia – to dział ekonomii badający zjawiska, procesy i występujące w nich zależności w skali całej gospodarki (ogólny poziom cen w gospodarce, globalny poziom produkcji, zatrudnienia, popytu, podaży, handlu zagranicznego itp.).

Przekładając to na chłopski rozum, mikroekonomia zajmuje się tym wszystkim co związane jest z ekonomią a zachodzi w przedsiębiorstwie (firmie). Z kolei makroekonomia widzi procesy w skali makro, a mianowicie skupia się na tym co dzieje się w państwie.

Polecane: opieka seniora

Polecane: www.regioncard.pl