Przyczyny ingerencji państwa w przebieg procesów gospodarczych w warunkach gospodarki rynkowej

Polecane: izoalacje

Wyróżnić możemy m.in.:

1. Regulowanie takich obszarów gospodarki, w których nie działają mechanizmy rynkowe np. obrona narodowa, ochrona środowiska, obiekty użyteczności publicznej.

2. Uzupełnianie regulującej roli mechanizmów rynkowych np.:
- pobudzanie lub hamowanie aktywności
- pobudzanie lub hamowanie importu i/lub eksportu
- organizowanie i finansowanie badań naukowych

3. korygowanie lub eliminowanie negatywnych skutków działania mechanizmów rynkowych:
- zapobieganie bezrobociu i jego ograniczanie
- zmniejszanie zbyt dużych dysproporcji dochodowych pomiędzy pewnymi grupami (progresywne podatki)
- zmniejszanie różnic rozwoju gospodarczego poszczególnych regionów

4. usuwanie przeszkód w działaniu mechanizmów rynkowych:
- pobudzanie konkurencji w gospodarce poprzez np. zwiększanie liczby podmiotów gospodarujących
- zwalczanie praktyk monopolowych
- upowszechnienie pewnych informacji

5. stabilizowanie gospodarki na takim poziomie, który zapewnia wysoki wzrost gospodarczy, poziom wysokiego wykorzystania czynników wytwórczych.

Polecane: alkohol alkowiki.pl

Polecane: xgeo geodeta Kielce