Psychologia wsparcia cz. 2

Polecane: http://www.gablotykroll.pl

Udzielanie wsparcia odbywa się etapami:
1. przedstawienie problemu partnerowi
2. ocena sytuacji przez partnera i jego decyzje, czy wsparcie jest konieczne, czy będzie formalne, czy chce on go udzielić.
3. interakcje nastawione na okazanie wsparcia z których część może być adekwatna, a część chybiona.

Ad. 1
• zależy od charakterystyk osobowościowych - osoby przywiązujące dużą wagę do samowystarczalności (kultura protestancka), a także przekonane o potrzebie prywatności, ocena użyteczności wsparcia, styl – przywiązanie.

• kontekst wzajemnych relacji
- chęć ochrony partnera (możemy nie zadręczać swoimi problemami partnera, jeżeli uważamy, że on ma swoje kłopoty)
- czasami partner tak bardzo przejmuje się naszymi problemami, że wolimy nie mówić o naszych troskach
- opóźnianie ujawnienia problemu – myśli, że poradzi sobie sam/a (zachowanie twarzy – szczególnie mężczyźni)

Gdy problem nie zostaje ujawniony:
- partner nie znając przyczyn złego nastroju partnera, może szukać przyczyn u siebie, rodzi się napięcie.

4 strategie uzyskiwania wsparcia ode partnera:
1. Werbalne (bezpośrednio, pośrednio)
2. Pozawerbalne (bezpośrednio, pośrednio)

• Najlepsze: bezpośrednie – werbalne
• Pośrednie werbalne: narzekanie, dąsanie się, nie nazywanie wprost problemu, okazywanie napięcia.
a) płeć (kobiety częściej stosują pośrednie)
b) umiejętności społeczne
c) osobowość

Strategie pośrednie – trudne do interpretacji, nie wiadomo, co zrobić np.. płacz może budzić agresję.

2. Szacowanie wsparcia jakiego potrzebuje partner.
Brak wsparcia:
- problem może być nie znaczący
- gdy rodzina boryka się z trudnymi problemami
- przyczyny sytuacji wywołującej stres – gdy uważamy, ze był pod kontrolą i jest to wynik zaniedbania
- nastrój osoby odbierającej komunikat – najbardziej udzielaniu pomocy sprzyja dobry nastrój
- gdy stresująca sytuacja trwa długo
- gdy pomagaliśmy, ale pomoc była zaprzepaszczona np. przez osobę w depresji
- jakość związku – konflikty
- sprawiedliwość / niesprawiedliwość

3. Dostarczanie wsparcia.

Co determinuje sukces?
Ważne jest na ile wsparcie jest odzwierciedleniem zrozumienia istoty problemu przez partnera.
Nieraz jest tak, że partner za szybko chce wspierać, niedokładnie wysłucha i próbuje doradzać, nie wczuje się w sytuację i tym daje do zrozumienia, że nie rozumie partnera, nie przejawia empatii.

Występowanie rzeczywistego wsparcia:
• Wysłuchaj dokładnie (wypytuj, sąduj, słuchaj)
• Współczuj (empatia – rozumiem co czujesz i umiem to określić)
• Dowartościowuj
• Doradź

Bardzo często wysłuchujemy i doradzamy, pomijając 2 pośrednie etapy. Jeśli ich nie ma, to człowiek ma poczucie, że ta druga osoba w ogóle się o nas nie troszczy, nie obchodzimy jej.
Jak osoba czuje wsparcie, to mówi więcej, ma odwagę mówić o swoich odczuciach. Jeśli nie powie do końca, to jej napięcie nie zostanie rozładowane.

Bywa, że wsparcie jest udzielane po dłuższych prośbach, nie jest spontaniczne, ważne są okoliczności udzielania wsparcia:
- jeśli wspierający wspiera nas tylko przy innych osobach, to wtedy odczuwamy, że wsparcie jest interesowne,
- wsparcie jest docenione wtedy, kiedy wiemy, że jest bezinteresowne.

Zawiedzione oczekiwania są bardzo często przyczyną nie docenienia udzielonego wsparcia. Jeśli oczekiwaliśmy czegoś więcej, to jesteśmy rozczarowani udzielonym wsparciem. Czasami wystarcza sama obecność, ale są sytuacje, gdzie należy wysłuchać, współczuć, dowartościować.

Wsparcie emocjonalne w związkach potrzebne jest zawsze!

W różnych sytuacjach, potrzebne są różne rodzaje wsparcia. Należy dopasować wsparcie do sytuacji. Nie docenienie wsparcia spowodowane jest brakiem dopasowania.
Np. jeśli komuś obniżyło się poczucie własnej wartości – to należy podnieść tej osobie poczucie własnej wartości.

2 rodzaje wsparcia:
1. skierowane na akcje, działanie, usunięcie przyczyny stresu, wyeliminowanie problemu
2. wsparcie o charakterze opiekuńczym – dodanie otuchy, bez wysiłków zmierzających do rozwiązania problemu.

Gdy problem jest pod kontrolą – wsparcie 1
Poza kontrolą – wsparcie 2
Mężczyźni częściej udzielają wsparcia 1

Sukces udzielania wsparcia zależy od:
1. tego czy partner umie odkryć problem
2. czy my umiemy go słuchać sukces w udzielaniu wsparcia w bliskich związkach buduje zaufanie.
Różnice: płeć, a wsparcie społeczne

Kobieta – kultura podkreśla charakter opiekuńczy
Mężczyzna – kultura podkreśla ważność osiągnięć, działania
Wsparcie – oparte na komunikowaniu

Różnica w kwestii sposobu zadawania pytań:

K – pytają, żeby zrozumieć, okazać zainteresowanie, troskę, np. Jak było w pracy? Kobieta w pracy zadaje np. pytanie – dlaczego to zlecenie zostało jej powierzone? – kobietom zależy, żeby ich zadanie miało dobry wymiar emocjonalny

M – pytają, żeby poznać fakty: Co było? Co powiedział? Co zrobił?
Mężczyźni jak czegoś nie wiedzą, to wolą nie pytać, bo to powoduje, ze czują się niżej w hierarchii.
Wsparcie między mężczyznami jest kamuflowane, zawsze ma pozór pytania o fakty.

Kobieta chce dyskutować nad problemem, po to by go zamknąć. Dyskusja nad problemem jest pomocą w jego zamknięciu.
Mężczyźni nie są zwolennikami takich dyskusji, bo nie ma w nich konkretów. Mężczyźni dyskutuję po to, by znaleźć rozwiązanie problemu.

Kobieta oczekująca wszystkiego od partnera może zadręczyć siebie i jego. Musi mieć przyjaciół, z którymi będzie rozmawiać o tych problemach, o których nie może rozmawiać z mężem.