Wykładnia prawa

Możemy wyróżnić 2 podstawowe koncepcje wykładni sformułowane przez przedstawicieli dwóch szkół:A) koncepcja derywacyjnaB) koncepcja klaryfikacyjnaAd AKoncepcja derywacyjna wykładni występuje w 2 wersjach:1) ogólnej2) szczególnejAd 1)W wersji ogólnej wykładnią prawa jest każdy akt rozumienia przepisu prawnego, kt Czytaj więcej...