Sposoby przezwyciężania inflacji popytowej i podażowej

Polecane: Przejdź do pełnej wersji

<b>Inflację popytową</b> zwalcza się stosując działania mające na celu albo obniżenie zbyt wysokiego popytu albo zahamowanie dotychczasowego tempa jego wzrostu
- Wprowadzenie restrykcyjnej polityki pieniężnej
- Zahamowanie, opóźnienie indeksacji dochodów, to osłabia zwykle nacisk popytu
- Wzrost opodatkowania dochodów
- Reglamentacja dochodów tzn. administracyjne określanie tempa wzrostu, rozmiarów dochodów
- Hamowanie zbyt szybkiego wzrostu płac poprzez specjalne podatki z tytułu wzrostu płac, płacony od tzw. ponadnormatywnych wynagrodzeń
- Ograniczenie wydatków budżetowych
- Wzrost importu zarówno konsumpcyjnego jak i zaopatrzeniowego, który pozwala zrównoważyć rynki wielu dóbr czyli przeciwdziałać wzrostowi cen
- Reglamentacja dóbr

<b>Inflację podażową</b> trudniej przezwyciężyć:
- Przecięcie spirali płacowo-cenowej poprzez zaprzestanie automatycznej, 100% indeksacji cenowej - to z kolei napotyka na niezadowolenie związków zawodowych
- Ustawodawstwo antymonopolowe, aby uniemożliwić monopolistom podwyższanie cen
- Pobudzanie konkurencji w kraju
- Prywatyzacja gospodarki – zmniejszanie udziału nieefektywnych przedsiębiorstw państwowych bo przedsiębiorstwa prywatne lepiej wykorzystują czynników wytwórczych, obniżenie kosztów, nie otrzymują dotacji z budżetu państwa, zmniejszają się przez to podaż pieniądza
- Restrukturyzacja techniczna gospodarki czyli przekształcenia struktury gospodarczej kraju czyli ograniczanie produkcji drogiej, wzrost postępu technicznego, obniżenie kosztów, poprawa jakości, obniżenie inflacji podażowej

Polecane: https://ostol.pl/spis-tresci/

Polecane: Przejdź do akcji teraz