Rodzaje umów w prawie cywilnym

Wśród umów zobowiązaniowych wyróżnia się:- umowa nazwana to każda umowa uregulowana w kodeksie cywilnym. Niektóre umowy nazwane unormowane są w przepisach pozakodeksowych. Chodzi tu o ukształtowane historycznie typy umów, często się powtarzające jak: sprzedaż, najem, zlecenie, umowa o dzieło.- umowa nienazwana w Czytaj więcej...