Problemy globalne

Do najczęściej wymienianych problemów globalnych należą:- groźba zniszczenia ludzkości w przypadku wojny jądrowej- ochrona środowiska naturalnego człowieka- szybki przyrost ludności w skali globu ziemskiego- problem wyżywienia ludzkości- zagrożenie narkomanią, AIDS i innymi groźnymi chorobami- terroryzm międzyna Czytaj więcej...

Globalizacja a świat

 Globalizacja jest procesem, który ma swoje dobre jak i złe strony. Ma swoich zwolenników np. Francisa Fukujamę, który uważa ją za jedną z najbardziej postępowych sił we współczesnym świecie. Twierdzi, że globalizacja jest jedyną drogą, aby przekształcić państwa biedne w bogate i przeciwników np. Benjami Czytaj więcej...

Globalizacja a regionalizacja

Między regionalizacją i globalizacją występują istotne wzajemne interakcje, na które należy zwrócić szczególną uwagę. W procesach globalizacyjnych wyróżnić można przede wszystkim trzy rodzaje globalizacji:a) globalizację hegonomicznąb) globalizację trójbiegunowac) globalizację multilateralnąJeżeli globaliz Czytaj więcej...

GATT / WTO

GATT był jedyną instytucją globalną zajmującą się międzynarodowymi stosunkami handlowymi oraz redukcją barier handlowych. Podstawowym celem GATT było doprowadzenie do rozwoju handlu bez jakiejkolwiek dyskryminacji. Znajduje to wyraz w klauzuli największego uprzywilejowania (KNU): wszystkie korzyści, ulgi, przywileje Czytaj więcej...

Etapy i cechy Globalizacji

Tworzenie więzi międzywspólnotowych to pierwszy etap, pierwszy krok w kierunku, który dzisiaj określamy mianem globalizacji. Prosta produkcja towarowa, próby pokonywania barier kulturowych i językowych, politeizm, uświadamianie sobie odmienności między wspólnotami oraz organizacja na poziomie małego, bezpośrednio za Czytaj więcej...

Co to jest Globalizacja?

Określenia: „globalny”, "problemy globalne”, „globalizacja”, "procesy globalizacji”, itp. Bardzo upowszechniły się w ostatnich latach i weszły na stałe zarówno do języka potocznego, jak i do języka fachowego. Wydawać się zatem może, iż są to pojęcia nie tylko powszechnie znane i używane ale również p Czytaj więcej...