Formy reklamy internetowej znane w roku 2008

Rozwój możliwości reklamowych w Internecie pędzi niczym rakieta. Mamy coraz więcej form reklamy, kanałów reklamowych czy sposobów na promocję.

Ponownie wyobraźmy sobie jednak, że mamy rok 2008...

Dzięki Internetowi, sprzedający może dynamicznie przygotowywać indywidualna reklamę dostosowana do danego odbiorcy. Już dziś, wiele firm wykorzystuje Internet dla celów reklamy, traktując to jako potencjalne narzędzie znacznego wzrostu sprzedaży. Wydaje się, ze poczynając od tego typu form działalności, Internet będzie w coraz większym stopniu wykorzystywany jako rzeczywiste narzędzie marketingu. Podstawowa korzyść, jaka odniosą z tego faktu klienci, to możliwość interakcyjnego dostępu do informacji o produktach o dowolnej porze dnia i z dowolnego miejsca. Natomiast korzyści dla producentów to poszerzenie zestawu narzędzi marketingowych, globalny zasięg, a także uzyskanie znacznie tańszego kanału marketingu i dystrybucji.

Reklama w sieci WWW może przybrać szereg postaci. Oto kilka najczęściej spotykanych:
Strony WWW - Informacje o działalności firmy. Posiadający własny adres użytkownicy Internetu mają wiele możliwości prezentowania informacji o swojej działalności. Wybierając odpowiedni dla siebie hosting na stronę www, zakupie odpowiedniej domeny, umieszczają na serwerze zestaw stron WWW, które w wyczerpujący sposób wyjaśniają zainteresowanym wiele aspektów funkcjonowania firmy. Po uzyskaniu połączenia każdy użytkownik Internetu zapoznaje się z główną stroną WWW, zawierającą minimum niezbędnych informacji o instytucji ją firmującej oraz spis zawartości tematycznej kolejnych stron.

Strony dotyczą przede wszystkim historii działalności instytucji, budowy jej struktur organizacyjnych, planów przyszłych działań, ogólnego omówienia produktów lub usług oferowanych przez firmę oraz w jaki sposób można prowadzić interaktywną wymianę informacji z firmą. Właściciel stron WWW może zwiększyć ich popularność, zamieszczając różnego rodzaju atrakcje np.: zdjęcia, rysunki, sekwencje filmowe lub dźwiękowe, gry, programy komputerowe itp., które odwiedzający może skopiować.

Innym sposobem reklamy niż banery jest sponsorowanie serwisów lub ich części. Serwisy w Internecie poświęcone są różnorodnej tematyce, przez co skupiają różnych czytelników. Utworzenie serwisu i jego późniejsze utrzymanie kosztuje i gdyby nie sponsorzy mogłyby nigdy nie powstać. Jest to metoda nieco bardziej delikatna niż ogłoszenia a im mocniej połączone są ze sobą reklamy i zawartość serwisu, tym łatwiej o skuteczny przekaz reklamowy.

Listy wysyłkowe (mailing). Jednym ze sposobów wykorzystania komercyjnego Internetu jest wysyłka wiadomości pocztą elektroniczną (direct mail). Poczta elektroniczna ma tu sporą przewagę nad papierowymi przesyłkami - wymaga mniej pracy i mniejszych nakładów finansowych.

SPAM (popularna amerykańska mielonka śniadaniowa) jest to określenie na praktyki wysyłania pewnego tekstu, mającego najczęściej charakter reklamowy, do wszystkich (lub znacznej części) odbiorców grup dyskusyjnych. Praktyki te są, ze względu na techniczną łatwość realizacji, dość często stosowane przez reklamujące się firmy, spotykają się jednak z jednoznacznymi, ostrymi, negatywnymi reakcjami odbiorców. W odpowiedzi mogą oni wysyłać do nadawcy lub administratora serwera, z którego wiadomość została nadana, listy protestacyjne, czy też megabajty bezwartościowej informacji do nadawcy, powodując blokadę („zapchanie”) jego konta pocztowego.