Fokusy cz. 1

Fokusy to inaczej zogniskowane wywiady grupowe. Ten rodzaj wywiadu stosuje się często jako narzędzie eksploracji nowych obszarów, najchętniej wykorzystywane są w początkowej fazie, gdy niewiele jeszcze wiadomo o przedmiocie badań. Fokusy są także źródłem informacji o języku, jakim posługują się badani.Decyzje o Czytaj więcej...

Różnice w umowach prawa cywilnego

CO RÓŻNI UMOWĘ O DZIEŁO OD UMOWY ZLECENIA Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuję się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Charakterys Czytaj więcej...