Etapy i cechy Globalizacji

Tworzenie więzi międzywspólnotowych to pierwszy etap, pierwszy krok w kierunku, który dzisiaj określamy mianem globalizacji. Prosta produkcja towarowa, próby pokonywania barier kulturowych i językowych, politeizm, uświadamianie sobie odmienności między wspólnotami oraz organizacja na poziomie małego, bezpośrednio za Czytaj więcej...

Wskaźniki i mierniki poziomu życia

Wyróżnić możemy kilka grup mierników poziomu życia.Wskaźniki i mierniki syntetyczneProblematyka poziomu i jakości życia jest bardzo zróżnicowana i wymaga prowadzenia różnych badań. Mają one zobrazować dokonujące się zmiany społeczne, ukazać stopień zaspokojenia potrzeb i możliwości realizacji wartości i a Czytaj więcej...

Gospodarka regionalna

Region to ponadlokalny układ społeczno- terytorialny, identyfikowalny dzięki specyficznym cechom przestrzeni, a także więzi społecznej wynikającej z tożsamości regionalnejZ punktu widzenia geografii region jest względnie jednorodną wewnętrznie częścią powierzchni geograficznej, różniącą się do terenów przyle Czytaj więcej...

IX Nadzwyczajny Zjazd PZPR

IX Nadzwyczajny Zjazd PZPR. Stan wojenny 1981-8314 lipca 1981 rozpoczyna się IX Nadzwyczajny Zjazd partii. Zarysowały się dwa nurty:- nurt reformatorski na czele z Kanią i Barcikowskim,- nurt „twardogłowych” na czele z Grabskim i Olszowskim.Zjazd uznał, że w Polsce są konieczne reformy, nie precyzując jakie. Na I se Czytaj więcej...