Etyka zawodowa

Etyka tradycyjnie od dawna znajduje się wśród dyscyplin filozoficznych. Najogólniej i najprościej można określić ją jako naukę, która zajmuje się moralnością. W etyce koncentrujemy się wokół pojęcia dobra moralnego. Etyka to teoria właściwego postępowania, a moralność – jego praktyka. Etyka jest  za Czytaj więcej...

Argumentacja stosowana przez prawnika

Argumentacją prawniczą określamy sposób uzasadniania twierdzeń, zarówno w obszarze tworzenia jak i stosowania prawa. Na zajęciach pomijamy tą pierwszą płaszczyznę i przyjmujemy w uproszczeniu, iż argumentacja to sposób uzasadniania (usprawiedliwiania) twierdzeń formułowanych w związku z kwalifikacją prawną okre Czytaj więcej...

Wskaźniki i miernika poziomu życia

Wyróżnić możemy kilka grup mierników poziomu życia.Wskaźniki i mierniki syntetyczneProblematyka poziomu i jakości życia jest bardzo zróżnicowana i wymaga prowadzenia różnych badań. Mają one zobrazować dokonujące się zmiany społeczne, ukazać stopień zaspokojenia potrzeb i możliwości realizacji wartości i a Czytaj więcej...

Szkolenia pracowników jako element rozwoju osobistego

Szkolenia (jak również coaching) są celowo i świadomie organizowanymi przedsięwzięciami zaspakajającymi zgłaszane przez przedsiębiorstwa, instytucje, urzędy potrzeby podniesienia wiedzy i umiejętności przez wskazane osoby. Dobór oferty szkoleniowej (program, wykładowcy, miejsce szkolenia, podręczniki itp.) jest cz Czytaj więcej...