Początki marketingu internetowego

Internet ma coraz większe znaczenie dla działań marketingowych każdej firmy. Zagonieni w codzienności i zmęczeni ciężką pracą klienci zauważają, że korzystając z Internetu można zaoszczędzić dużo czasu. Zamiast spędzać czas na bieganiu pomiędzy sklepami mogą sprawdzić, kto oferuje produkt, który ich inter Czytaj więcej...

Internet informacji i komunikacji

Internet stanowi szybkie i doskonałe źródło pozyskiwania informacji, która jest niezbędnym narzędziem w procesie podejmowania decyzji. Szybkość przepływu informacji oraz ilość informacji dostarczanej przez Internet powoduje, że stanowi on ważny instrument wykorzystywany w działalności przedsiębiorstw, zwłaszcza Czytaj więcej...

Co to jest Globalizacja?

Określenia: „globalny”, "problemy globalne”, „globalizacja”, "procesy globalizacji”, itp. Bardzo upowszechniły się w ostatnich latach i weszły na stałe zarówno do języka potocznego, jak i do języka fachowego. Wydawać się zatem może, iż są to pojęcia nie tylko powszechnie znane i używane ale również p Czytaj więcej...

Wskaźniki i mierniki poziomu życia

Wyróżnić możemy kilka grup mierników poziomu życia.Wskaźniki i mierniki syntetyczneProblematyka poziomu i jakości życia jest bardzo zróżnicowana i wymaga prowadzenia różnych badań. Mają one zobrazować dokonujące się zmiany społeczne, ukazać stopień zaspokojenia potrzeb i możliwości realizacji wartości i a Czytaj więcej...

Gospodarka regionalna i interregionalna

Gospodarka regionalna to taka dyscyplina wiedzy, która ukształtowała się w ostatniej dekadzie ubiegłego wieku. Przyczyną był inny sposób postrzegania gospodarki, ze względu na przestrzeń, społeczeństwo i gospodarkę- te trzy elementy mają się równoważyć, gospodarka nie może się rozwijać kosztem społeczeństw Czytaj więcej...