Podstawowe pojęcia ekonomii

Ekonomia jest nauką o wykorzystaniu rzadkich zasobów, wytwarzaniu przy ich pomocy dóbr i usług i podziale tej produkcji. Ekonomię można podzielić na mikroekonomię i makroekonomię, ekonomię pozytywną i normatywną.Mikroekonomia zajmuje się zdarzeniami gospodarczymi dotyczącymi poszczególnych podmiotów gospodarczych Czytaj więcej...